Utrolig fornøyd med skolen!

- Mari Gjeldaker Bådshaug, elev

Bestill prøvetime
(Klasse B)

Førerkort på moped

Når man har fullført trafikalt grunnkurs kan man begynne å øvelseskjøre. Vegvesenets læreplan krever at opplæringen frem til førerkort for moped skal være

tilpasset hver enkelt elev. Dette vil i praksis si at antall kjøretimer kan variere fra elev til elev. Opplæringen består av 3 timer teori og praktisk opplæring som i

utgangspunktet består av tilsammen 18 timer, ink. alt som er obligatorisk.

 

 

Dette er hva du må gjennom

1

Trafikalt grunnkurs m/ førstehjelpskurs
Mørkekjøringsdemonstrasjon

2

Grunnkurs - moped

Grunnleggende kjøretøy og kjørekompetanse
Trinnvurdering

3

Trafikal opplæring
Sikkerhetskurs i trafikk

Trinnvurdering

4

Avsluttende opplæring

Sikkerhetskurs på veg

Teoriprøve

Det er viktig at du leser våre råd for smittevern før vi møtes.